Privacybeleid

Laatst herzien : 08/03/2024

Wij willen dat u vertrouwd bent met de wijze waarop wij Persoonlijke Informatie ( zoals hierna gedefinieerd) verzamelen, gebruiken en doorgeven. Dit Privacybeleid beschrijft onze praktijken met betrekking tot Persoonlijke Informatie die wij verzamelen via websites langs dewelke u toegang heeft tot dit Privacybeleid (de “Websites”), via software applicaties door ons ter beschikking gesteld voor gebruik op of via computers en mobiele toestellen (de “Apps“), via onze sociale media pagina’s en apps, via HTML-opgemaakte e-mailberichten die wij u versturen met een link naar dit Privacybeleid alsook via uw offline interacties met ons waarbij kennisgeving wettelijk verplicht is ( gezamenlijk, inbegrepen de Websites, Apps, Sociale media pagina’s en offline interacties, de „Diensten“).

Persoonlijke informatie

Persoonlijke Informatie“ is informatie die u identificeert als persoon of die betrekking heeft op een identificeerbaar persoon, zoals

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Postadres (met in begrip van facturatie- en leveringsadres)
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • IP adres
 • Krediet en debetkaart nummer
 • Profiel foto
 • Social media account ID
 • Reisinformatie met inbegrip van vluchtinformatie
 • Extern-ID: Dit is een uniek identificatienummer of unieke code die door een extern systeem aan een klant wordt toegewezen. Het helpt bedrijven om klanten op verschillende platforms en systemen te volgen.
 • Klik-ID: Een klik-ID is een unieke identificatie die wordt toegewezen aan een specifieke klik op een advertentie of een link. Het helpt bedrijven om bij te houden welke advertenties of links interesse of verkeer van klanten genereren.
 • Browser-ID: Een browser-ID is een unieke identificatie die is gekoppeld aan een specifieke webbrowser. Het helpt bedrijven te begrijpen welke browsers hun klanten gebruiken om toegang te krijgen tot hun services, wat belangrijk kan zijn voor het optimaliseren van websitecompatibiliteit en gebruikerservaring.
 • Abonnement-ID: Een abonnement-ID is een unieke identificatie die wordt toegewezen aan het abonnement van een klant op een service. Het helpt bedrijven bij het beheren en volgen van individuele klantabonnementen, waardoor het eenvoudiger wordt om abonnement gerelateerde kwesties af te handelen en gepersonaliseerde services te bieden.
 • Lead-ID: Een lead-ID is een unieke identificatie die wordt toegewezen aan een potentiële klant of een verkoopkans. Het helpt bedrijven om potentiële klanten en hun interacties met het bedrijf bij te houden, waardoor het makkelijker wordt om leads op te volgen en om te zetten in daadwerkelijke klanten.
 • Client User Agent: De Client User Agent verwijst naar de softwaretoepassing of het apparaat dat toegang heeft tot een service of website. Het geeft informatie over het type en de versie van de software of het apparaat dat gebruikt wordt. Dit helpt bedrijven ervoor te zorgen dat hun diensten compatibel zijn met verschillende software en apparaten, zodat ze de gebruikservaring voor verschillende platformen kunnen optimaliseren.

Het verzamelen van Persoonlijke Informatie

Wij en onze dienstverleners verzamelen Persoonlijk Informatie op verschillende manieren waaronder :

 • Via de Diensten

  We verzamelen Persoonlijke Informatie via de Diensten, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of wanneer u een aankoop doet.

 • Offline interacties

  Als deel van onze Diensten verzamelen wij Persoonlijke Informatie van u via offline interacties, bijvoorbeeld wanneer u onze winkels bezoekt, een van onze beurzen bijwoont, een bestelling plaats via de telefoon of de klantendienst contacteert.

 • Van andere Bronnen

  Wij ontvangen uw Persoonlijke Informatie van andere bronnen, bijvoorbeeld onze verbonden ondernemingen, publieke databanken, onze marketing partners, sociale media platformen (met inbegrip van mensen waarmee u bevriend bent of op andere wijze bent verbonden) en van andere derde partijen. Daarnaast, indien u er voor kiest om uw sociale media account te verbinden met uw website account zal bepaalde Persoonlijke Informatie van uw sociale media account, welke Persoonlijke Informatie die deel uitmaakt van uw profiel of het profiel van uw vrienden kan bevatten, met ons worden gedeeld.

Wij dienen Persoonlijke Informatie te verzamelen teneinde de gevraagde Diensten aan u te leveren. Indien u de gevraagde informatie niet mededeelt, zou het kunnen dat we niet in de mogelijkheid zijn om de Diensten te leveren. Indien u enige Persoonlijke Informatie met betrekking tot andere personen aan ons of aan onze dienstverleners in het kader van de Diensten verstrekt, dan maakt u zich sterk dat u de toestemming heeft om dit te doen en dat het ons toegelaten is om deze informatie te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Gevoelige informatie

Wij verzamelen geen gevoelige Persoonlijke Informatie (bijvoorbeeld: persoonlijke gegevens die racistische of etnische origine, politieke overtuigingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, biometrische of genetische eigenschappen, strafrechtelijke achtergrond, gegevens aangaande gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of gerichtheid of sociaal zekerheidsnummers onthullen) en wij vragen u ons deze niet toe te zenden noch door te geven op of via de Diensten noch op andere wijze.

Gebruik van Persoonlijke Informatie

Wij en onze dienstverleners gebruiken Persoonlijke Informatie voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden met inbegrip van :

 • Het voorzien in de functionaliteit van de Diensten en het uitvoeren van uw verzoeken

  • Om de functionaliteit van de Diensten voor u te voorzien zoals de toegang tot uw geregistreerde account en klantendienst.
  • Om te reageren op uw vragen en om uw verzoeken te vervullen wanneer u ons via één van onze online contactformulieren of op andere wijze contacteert, bijvoorbeeld, wanneer u ons vragen, suggesties, waarderingen of klachten toestuurt, of wanneer u een offerte of andere informatie aanvraagt over onze Diensten.
  • Om uw transacties te voltooien en u klantendienst te verlenen.
  • Om u administratieve informatie toe te sturen zoals wijzigingen van onze algemene voorwaarden en voorschriften.
  • Om u toe te laten berichten te sturen naar een andere persoon, indien u dit wenst te doen.

  We zullen tot deze handelingen overgaan met oog op het beheer van onze contractuele relatie en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Het u bezorgen van onze nieuwsbrief en/of ander marketing materiaal en het bevorderen/vergemakkelijken van het delen via sociale media

  • Om u marketing gerelateerde communicatie – bijvoorbeeld per email, SMS, telefoon, chat met informatie over onze diensten, nieuwe producten en ander nieuws over onze onderneming te versturen.
  • Het bevorderen/vergemakkelijken van de social sharing functionaliteit dat u mogelijks gebruikt.

  We zullen tot deze handeling overgaan met uw instemming of wanneer we een gerechtvaardigd belang hebben.

 • Het analyseren van Persoonlijke Informatie voor zakelijke rapportering en het leveren van gepersonaliseerde diensten

  • Om de voorkeuren van onze gebruikers te analyseren of te voorspellen teneinde geaggregeerde trend rapporten voor te bereiden over hoe onze digitale inhoud wordt gebruikt zodat we onze Diensten kunnen verbeteren.
  • Om u beter te begrijpen zodat we onze interacties met u kunnen personaliseren en u informatie en/ of aanbiedingen kunnen bezorgen op maat van uw interesses.
  • Om uw voorkeuren beter te begrijpen zodat we u via onze Diensten inhoud kunnen bezorgen waarvan we geloven dat ze relevant en interessant zijn voor u

  Wij zullen gepersonaliseerde diensten leveren ofwel met uw instemming of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben.

 • Het u toelaten om deel te nemen aan sweeptakes, wedstrijden of andere promoties

  • Om u toe te laten deel te nemen aan sweeptakes, wedstrijden en gelijkaardige promoties en deze activiteiten te beheren. Sommige van deze activiteiten hebben aanvullende regels welke bijkomende informatie bevatten over hoe we uw Persoonlijke Informatie gebruiken en verstrekken.

  We gebruiken deze informatie om onze contractuele relatie met u te beheren.

 • Het aggregeren en/of het anonimiseren van Persoonlijke Informatie

  • We aggregeren Persoonlijke Informatie zodat het niet langer als Persoonlijke Informatie wordt beschouwd. We doen dit om andere data te genereren voor ons gebruik welke we kunnen gebruiken en doorgeven voor welk doel dan ook.
 • Het bereiken van onze zakelijke doelen

  • Voor gegevensanalyse , bijvoorbeeld om de efficiëntie van onze Diensten te verbeteren.
  • Voor audits, teneinde na te gaan of onze interne procedures werken zoals bedoeld en voldoen aan de wettelijke, reglementaire of contractuele vereisten.
  • Voor toezicht op fraude en veiligheid, bijvoorbeeld om cyberaanvallen of pogingen tot identiteitsdiefstal te detecteren en te voorkomen
  • Om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
  • Om onze huidige producten te versterken, te verbeteren of aan te passen.
  • Om gebruikstrends te identificeren, bijvoorbeeld begrijpen welke delen van onze Diensten voor onze gebruikers het interessantst zijn
  • Om de effectiviteit van onze promotionele campagnes te bepalen zodat we onze campagnes kunnen aanpassen aan de noden en interesses van onze gebruikers
  • Voor de exploitatie en uitbreiding van onze zakelijke activiteiten bijvoorbeeld, om te begrijpen welke delen van onze Diensten voor onze gebruikers het interessantst zijn zodat we kunnen focussen om tegemoet te komen aan de interesses van onze gebruikers.

  Wij voeren deze activiteiten uit om onze contractuele relatie met u te beheren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben.

Het doorgeven van Persoonlijke Informatie

We geven Persoonlijke Informatie door:

 • aan onze verbonden ondernemingen voor de doeleinden zoals omschreven in dit Privacybeleid
  • U kan de lijst en de locatie van onze verbonden ondernemingen consulteren via www.aboutbags.com. Verbonden ondernemingen zoals in dit document wordt gebruikt, betekent entiteiten die ons controleren, die door ons gecontroleerd worden of die onder gezamelijke controle met ons staan.
 • aan onze derde dienstverleners, met oog op het vergemakkelijken van diensten die zij ons leveren
  • Hieronder kan worden verstaan leveranciers die diensten leveren zoals webhosting, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderverwerking, informatie technologie en infrastructuur gerelateerde voorziening, klantendienst, e-mailbezorging, audit en andere diensten.
 • aan derden om hen toe te laten u marketingcommunicaties in overeenstemming met uw keuzes toe te sturen.
 • aan sponsors van sweeptakes, wedstrijden en gelijkaardige promoties.
 • door gebruik te maken van de Diensten, kunt u ervoor kiezen om Persoonlijke Informatie mede te delen
  • Op berichtenborden, chat, profielpagina’s, blogs en andere diensten op welke het u mogelijk is om informatie en inhoud te plaatsen (met inbegrip en zonder beperking, onze Sociale media pagina’s). Gelieve te noteren dat alle informatie die u plaatst of doorgeeft via deze diensten openbaar zal worden en beschikbaar kan zijn voor andere gebruikers en het algemene publiek.
  • Via het delen op sociale media. Wanneer u onze Diensten gebruikt in verband met uw social media account, zal u informatie delen met uw vrienden gelinkt met uw social media account, met andere gebruikers en met uw social media account aanbieder. Door zodanig te handelen, geeft u ons de toestemming om het delen van informatie te vergemakkelijken en u zal begrijpen dat het gebruik van gedeelde informatie zal worden beheerst door het privacybeleid van de sociale media aanbieder.

Andere gebruiken en mededelingen

Wij gebruiken en doorgeven uw Persoonlijke Informatie ook zoals noodzakelijk of toepasselijk is, in het bijzonder wanneer wij een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang hebben om dit te doen.

 • Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.
  • Hieronder kan worden begrepen buitenlandse wetgeving.
 • Om te voldoen aan verzoeken van openbare en overheidsinstanties
  • Hieronder kan worden begrepen buitenlandse instanties.
 • Om samen te werken met de politie
  • Bijvoorbeeld, wanneer wij antwoorden op een verzoek en een bevel van de politie.
 • Voor andere wettelijke redenen
  • Om onze algemene voorwaarden af te dwingen; en
  • Om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of dat van onze verbonden ondernemingen , de uwe of van anderen te beschermen.
 • In kader van een verkoop of zakelijke transactie
  • We hebben een gerechtvaardigd belang in het doorgeven of overdragen van uw Persoonlijke Informatie aan een derde in het kader van enige reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing of overdracht of ander beschikking van alle of een deel van onze activiteiten, activa of stock (alsook in het kader van een faillissement of gelijkaardige procedures). Dergelijke derden kunnen ook bijvoorbeeld een aankopende entiteit en zijn adviseurs zijn.
Andere informatie

Andere Informatie“ is elke informatie die niet uw specifieke identiteit onthult en welke niet rechtstreeks verbonden is met een identificeerbaar persoon zoals:

 • Browser en toestelinformatie
 • App gebruiksgegevens
 • Informatie verzameld via cookies, pixel tags en andere technologie, door u bezorgd welke uw specifieke identiteit niet onthult
 • Demografische informatie en andere informatie door u bezorgd welke uw specifieke identiteit niet onthult
 • Informatie dat werd geaggregeerd op zodanige manier dat het niet langer uw specifieke identiteit onthult

Indien wij verplicht zijn om Ander Informatie te behandelen als Persoonlijke Informatie overeenkomstig de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming), dan zullen wij deze gebruiken en doorgeven voor de doeleinden waarvoor we de Persoonlijke Informatie gebruiken en doorgeven zoals beschreven in dit Beleid.

Het verzamelen van Andere Informatie

Wij en onze dienstverleners verzamelen Andere Informatie op verschillende manieren waaronder,

 • Via uw browser of toestel
  • Bepaalde informatie wordt verzameld door de meeste browsers of automatisch via uw apparaat,zoals uw Media Access Control (MAC) adres, computer type (Windows of Macintosh), beeldschermresolutie, naam en versie van het besturingssysteem, model en producent van het toestel, taal, type en versie van internet browser en de naam en de versie van de Diensten (zoals de App) dat u gebruikt. Wij gebruiken deze informatie om er voor te zorgen dat de Diensten naar behoren werken.
  • Wanneer u de App download en gebruikt, traceren en verzamelen wij en onze dienstverleners gebruiksgegevens van de App, zoals de datum en het tijdstip waarop de App op uw toestel toegang verkrijgt tot onze servers en welke informatie en documenten er werden gedownload naar de App gebaseerd op uw toestelnummer.
 • Door gebruik te maken van cookies
  • Cookies zijn kleine bestandjes welke rechtstreeks worden opgeslagen op de computer die u gebruikt. Cookies laten ons toe om informatie te verzamelen zoals uw browser type, de tijd gespendeerd aan de Diensten, de pagina’s die werden bezocht, taalvoorkeuren en andere anonieme surf gegevens. Wij en onze dienstverleners gebruiken deze informatie voor veiligheidsdoeleinden, om het surfen te vergemakkelijken, om informatie op een efficiëntere manier te tonen en om uw ervaring te personaliseren. Wij verzamelen ook statistische informatie over het gebruik van de Diensten teneinde hun ontwerp en functionaliteit continue te verbeteren, te begrijpen hoe deze worden gebruikt en om ons te assisteren bij het oplossen van vragen omtrent deze Diensten. Cookies laten ons verder toe om te selecteren welke van onze advertenties of aanbiedingen u het meeste zouden kunnen aanspreken en om deze te tonen terwijl u gebruik maakt van de Diensten. Wij gebruiken cookies of andere technologieën ook in onze online advertenties om reacties op onze advertenties te traceren. We geven op dit ogenblik geen gevolg aan de niet-traceringssignalen van de browser.
  • Indien u niet wenst dat via het gebruik van cookies informatie wordt verzameld, laten de meeste browsers u toe om automatisch cookies te weigeren of om de keuze te krijgen om een specifieke cookie (of cookies) van een bepaalde website te weigeren of te accepteren. U kan ook ons cookiebeleid en http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html consulteren. Indien u echter geen cookies aanvaardt, kan u enige ongemakken ervaren bij het gebruik van de Diensten. U ontvangt mogelijks ook niet de advertenties of andere aanbiedingen van ons die relevant zijn voor uw interesses en noden.
 • Door gebruik te maken van pixel tags en andere gelijkaardige technologieën
  • Pixel tags (ook gekend als webbakens en clear GIFs) kunnen gebruikt worden om, onder andere, de acties van de gebruikers van de Diensten (inclusief de ontvangers van e-mails) te traceren, het succes van onze marketing campagnes te meten en statistieken samen te stellen over het gebruik van de Diensten en de reactie percentages.
 • Analytics
  • We gebruiken Google Analytics welke cookies en gelijkaardige technologieën gebruikt om informatie over het gebruik van de Diensten te verzamelen en te analyseren alsook te rapporteren over activiteiten en trends. Deze dienst kan ook informatie verzamelen over het gebruik van andere websites, apps en online bronnen. U kan kennisnemen van Google’s praktijken via www.google.com/policies/privacy/, en u kan u hiervoor afmelden door the Google Analytics opt-out browser add-on te downloaden, beschikbaar op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Door gebruik te maken van Adobe Flash technology ( met inbegrip van Flash Local Shared Objects (“Flash LSO’s”)) en andere gelijkaardige technologieën
  • We gebruiken Flash LSOs en andere technologieën om onder andere, informatie te verzamelen en te bewaren over uw gebruik van de Diensten. Indien u niet wenst dat Flash LSO wordt bewaard op uw computer, kan u uw instellingen van uw Flash player aanpassen om Flash LSO bewaring te blokkeren door gebruik te maken van de hulpmiddelen die zijn opgenomen in Website Storage Settings Panel. U kan ook gaan naar het Global Storage Settings Panel en de instructies volgen (welke uitleggen, bijvoorbeeld, hoe u bestaande Flash LSOs kan verwijderen ( verwezen naar als ‘informatie’ op de Macromedia site), hoe te vermijden dat Flash LSOs op uw computer worden geplaatst zonder dat het u wordt gevraagd en (voor Flash Player 8 en latere) hoe Flash LSO’s te blokkeren die niet geleverd werden door de operator van de pagina welke u op dat ogenblik bezoekt). Gelieve te noteren dat het instellen van Flash Player om de aanvaarding van Flash LSO’s te begrenzen of te beperken, de functionaliteit van sommige Flash toepassingen kan verminderen of verhinderen.
 • Fysische locatie
  • We kunnen de fysische locatie van uw toestel verzamelen bijvoorbeeld door gebruik te maken van satelliet, mobiele telefoon toren of wifi signalen. Wij kunnen de fysische locatie van uw toestel gebruiken om u gepersonaliseerde locatiegebonden diensten en inhoud te bezorgen. We delen ook soms de fysische locatie van uw toestel samen met informatie over welke advertentie u heeft bekeken en andere informatie die wij verzamelen met onze marketing partners om hen toe te laten om u meer gepersonaliseerde inhoud te bezorgen en om de effectiviteit van de advertentiecampagnes te verbeteren. Op sommige ogenblikken kan het u toegelaten zijn om dergelijk gebruik en/of het delen van uw toestel ’s locatie te aanvaarden of te weigeren maar indien u dat doet, kunnen wij en/of onze marketing partners u mogelijks geen persoonlijke diensten of inhoud bezorgen.

Gebruiken en mededelingen in verband met Meta en TikTok

Wij maken gebruik van de diensten van Meta Platforms Ireland Ltd ("Meta") en TikTok Technology Limited (Ierland) en TikTok Information Technologies UK Limited (VK) bij onze implementatie van diensten zoals de Meta en de TikTok Conversions API, Facebook en TikTok social plug-ins en de Facebook en TikTok Pixel. Via deze diensten delen we informatie met Meta en TikTok om waardevolle inzichten te krijgen in uw gebruik van de website en uw interesse in onze producten, bijvoorbeeld om u advertenties aan te bieden die beter aansluiten bij uw interesses, om ons te voorzien van analyses en statistieken en voor de verbetering van onze website. We verwerken de persoonsgegevens die we delen met Meta en TikTok alleen op basis van uw toestemming.

We treden samen met Meta en TikTok op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 GDPR voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierboven aangegeven doeleinden. Dit gebeurt via de Facebook en TikTok Pixel. We hebben de nodige overeenkomsten met Meta en TikTok om uw persoonsgegevens te beschermen zoals vereist onder de GDPR. Bovendien kan Meta of TikTok uw gegevens gebruiken als een onafhankelijke verantwoordelijke om de Meta- of de TikTok-producten te verbeteren, aan te bieden en te beveiligen. Voor meer informatie over de verwerkingen die worden uitgevoerd door Meta en TikTok en eventuele rechten die u als betrokkene hebt met betrekking tot Meta en TikTok, verwijzen wij u naar hun privacybeleid op https://nl-nl.facebook.com/about/privacy en https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/nl.

Houd er rekening mee dat uw informatie kan worden gekoppeld aan uw Facebook- of TikTok-account, bijvoorbeeld als u de website bezoekt met behulp van Facebook of TikTok Login of Social Plug-ins.

Gebruiken en mededelingen van Andere Informatie

Wij mogen Andere Informatie gebruiken en doorgeven voor eender welke doeleinden behalve wanneer wij ingevolge toepasselijk recht gehouden zijn anders/afwijkend te handelen. In sommige gevallen combineren wij Andere Informatie met Persoonlijke Informatie. Desgevallend zullen wij de gecombineerde informatie als Persoonlijke Informatie behandelen zolang als deze gecombineerd is.

Diensten van derden

Dit privacybeleid heeft geen betrekking op en wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy, informatie of andere parktijken van een derde, met in begrip van elke derde die een website of dienst exploiteert waarnaar de Diensten een link voorzien. De opname van een link in de Diensten impliceert geenszins de bekrachtiging van de gelinkte site of dienst door ons of door onze verbonden ondernemingen.

Onder voorbehoud van wat hierboven vermeld is met betrekking tot gebruiken en mededelingen verbonden aan Facebook, zijn we niet verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie, het gebruik, het doorgeven, het beveilingsbeleid of de praktijken van andere organisaties, zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM of enige andere app ontwikkelaar, app aanbieder, sociale media platform aanbieder, besturingssyteem aanbieder, online dienstverlener of fabrikant van toestel, dit geldt ook met betrekking tot enige Persoonlijke Informatie die u via of in connectie met de Apps of onze sociale media pagina’s aan andere organisaties doorgeeft.

Advertenties door derden

Wij doen beroep op externe adverteerders om advertenties te bezorgen met betrekking tot goederen en diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn wanneer u de Diensten of andere websites of andere online diensten bezoekt en gebruikt.

U kan informatie ontvangen gebaseerd op informatie gerelateerd aan uw bezoek en gebruik van de Diensten of andere websites of andere online diensten op een van uw toestellen, alsook gebaseerd op informatie ontvangen van derden.

Deze bedrijven plaatsen of herkennen een unieke cookie in uw browser (ook via het gebruik van pixel tags). Zij gebruiken deze technologie ook, samen met de informatie die zij verzamelen omtrent uw online gebruik, om u te herkennen op alle toestellen die u gebruikt, zoals een mobiele telefoon en een laptop. Indien u meer informatie zou wensen omtrent deze praktijk en indien u wil leren hoe u zich kan afmelden in de desktop en mobile besturingssytemen op het toestel waarop U zich toegang verschaft tot dit Privacybeleid bezoekt, gelieve http://optout.aboutads.info/#/ en http://optout.networkadvertising.org/#/. te bezoeken. U kan the AppChoices app downloaden op http://www.aboutads.info/appchoices om af te melden in mobiele apps.

Veiligheid

Wij trachten redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te nemen om Persoonlijke Informatie in onze organisatie te beveiligen. Jammer genoeg kan voor geen enkele data overdracht of opslag systeem 100 % veiligheid gegarandeerd worden. Indien u redenen heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, gelieve ons onmiddellijk te verwittigen in overeenstemming met de onderstaande sectie ‘Contacteer ons’.

Keuzemogelijkheden en toegang

Uw keuzemogelijkheden met betrekking tot het door ons gebruiken en doorgeven van uw Persoonlijke Informatie

Wij geven u keuzemogelijkheden met betrekking tot het door ons gebruiken en doorgeven van uw Persoonlijk Informatie voor marketing doeleinden. U kan zich afmelden van:

 • Het ontvangen van onze elektronische communicaties: Indien u niet langer systematisch marketing gereateerde e-mails van ons wenst te ontvangen, kan u zich uitschrijven via de ‘uitschrijven’ link in elke marketing communicatie of door ons te contacteren via www.aboutbags.com.
 • Het door ons delen van uw Persoonlijke Informatie met onze verbonden ondernemingen voor direct markting doeleinden. Indien u zou verkiezen dat we uw Persoonlijke Informatie niet systematisch delen met onze verbonden ondernemingen voor direct marketing doeleinden, kan u kiezen om zich hiervoor af te melden door ons te contacteren via www.aboutbags.com.
 • Het door ons delen van uw Persoonlijke Informatie met derden voor hun direct marketing doeleinden: Indien u zou verkiezen dat wij uw Persoonlijke Informatie niet systematisch delen met een niet-gelieerde derden voor hun direct marketing doeleinden, kan u kiezen om zich hiervoor af te melden door ons te contacteren via www.aboutbags.com.

Wij zullen proberen zo snel als mogelijk aan uw verzoek(en) te voldoen. Gelieve te noteren dat indien u zich afmeldt voor het ontvangen van onze marketing gerelateerde e-mails, wij u nog steeds belangrijke administratieve boodschappen mogen sturen, waarvan u zich niet kan afmelden.

Hoe u inzage heeft tot uw Persoonlijke Informatie, deze kan wijzigen of verwijderen

Indien u zou willen verzoeken om Persoonlijke Informatie die u eerder aan ons heeft bezorgd, na te zien, te verbeteren, actualiseren, te beperken of te verwijderen, of indien u zou willen verzoeken om een elektronische kopie te ontvangen van uw Persoonlijke Informatie met oog op het overmaken van deze aan een andere onderneming ( in de mate dat dit recht op overdraagbaarheid van gegevens aan u is toegekend door de toepasselijke wetgeving), kan u ons contacteren via www.aboutbags.com of schriftelijk op het adres vermeld in de sectie ‘Contacteer ons’ Wij zullen uw verzoek beantwoorden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Gelieve in uw verzoek duidelijk te maken welke Persoonlijke Informatie u wenst te wijzigen, dan wel of u wenst dat uw Persoonlijke Informatie in onze database wordt verwijderd of anderzijds ons te laten weten welke beperkingen u wenst aan te brengen aan ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie. Voor uw veiligheid, implementeren wij enkel verzoeken aangaande Persoonlijke Informatie welke geassocieerd zijn met het e-mail adres dat u gebruikt om uw verzoek aan ons toe te sturen en kunnen wij uw identiteit verifiëren alvorens uw verzoek te implementeren. Wij zullen proberen om zo snel als redelijkerwijze mogelijk aan uw verzoek te voldoen .

Gelieve te noteren dat wij bepaalde informatie genoodzaakt zijn te behouden voor boekhoudkundige doeleinden en/of om transacties welke u aanvatte voorafgaand aan het verzoek tot wijziging of gegevenswissing (bijv. Wanneer u een aankoopt doet of ingaat op een aanbieding, bent u misschien niet in de mogelijkheid om de bezorgde Persoonlijke Informatie te wijzigen of wissen dan na de voltooiing van de aankoop of de promotie). Er is mogelijks ook resterende informatie die in onze databank of andere bestanden zal blijven en welke niet zal worden verwijderd.

Bewaartermijn

Wij bewaren Persoonlijke Informatie zolang als noodzakelijk of toegelaten in het licht van de doeleinden waarvoor ze werd bekomen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen omvatten:

 • De tijdsduur van onze relatie (bijvoorbeeld, voor zolang als dat u een account heeft bij ons of dat u de Diensten gebruikt);
 • Wanneer wij gehouden zijn tot wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld, bepaalde wetten verplichten ons om uw transacties bij te houden voor een bepaalde periode vooraleer wij deze kunnen verwijderen); of
 • Wanneer de bewaring nuttig is voor onze juridische positie (zoals met betrekking tot verjaringstermijnen, betwistingen of officiële onderzoeken)
Gebruik van diensten door minderjarigen

De Diensten zijn niet gericht aan minderjarigen jonger dan zestien (16) jaar en wij verzamelen bewust geen informatie van personen jonger dan 16 jaar, behalve in de landen waar de minimum leeftijd lager is.

Bevoegdheid en grensoverschrijdende doorgifte

Uw Persoonlijke Informatie kan worden opgeslagen en worden verwerkt in elk land waar we faciliteiten hebben of waarin we beroep doen op dienstverleners en door gebruik te maken van de Diensten begrijpt u dat uw informatie zal worden doorgegeven aan landen andere dan het land waar u gewoonlijk verblijft met in begrip van de Verenigde Staten, welke gegevensbeschermingsregels kunnen hebben die verschillen van degene van uw land. In sommige omstandigheden, kunnen in die andere landen de rechtbanken, wethandhavingsagentschappen, regelgevende agentschappen of veiligheidsagentschappen, gerechtigd zijn tot inzage van uw Persoonlijke Informatie.

Indien u zich bevindt in de Europese Economische Ruimte ( bestaande uit de EU lidstaten, Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen, samen “EER”) : Sommige niet-EER landen zijn door de Europese Commissie erkend dat zij een adequaat beschermingsniveau waarborgen overeenkomstig de EER normen ( de volledige lijst van deze landen is beschikbaar op: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/adequacy/index_en.htm. Voor doorgifte van de EER aan landen die door de Europese Commissie niet adequaat worden beschouwd, hebben we passende maatregelen genomen, zoals standaard contractuele bepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie om uw Persoonlijke Informatie te beschermen.

Externe betalingsdienst

Wij zullen gebruik maken van een externe betalingsdienst om de betalingen uitgevoerd via de Diensten te verwerken. Indien u een betaling wenst uit te voeren via de Diensten, zal uw Persoonlijke Informatie worden verzameld door zulke derde en niet door ons, en zullen deze onderworpen zijn aan het privacybeleid van de derde in plaats aan dit Privacybeleid. Wij hebben geen controle over en wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, het gebruik en verstrekken van uw Persoonlijke Informatie door deze derde.

Updates van dit privacybeleid

De „Laatst herzien“ legende bovenaan dit Privacybeleid geeft weer wanneer dit Privacybeleid het laatst werd herzien. Wijzigingen zullen van kracht worden wanneer we het herziene Privacybeleid op onze Diensten plaatsen. Uw gebruik van deze diensten na deze wijzigingen houdt in dat u het herziene Privacybeleid aanvaardt.

Contacteer ons

Voor e-commerce activiteiten is Aboutbags NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, België de onderneming verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruik en verstrekken van uw Persoonlijke Informatie onder dit Privacybeleid.

Voor onze winkels is dat Samsonite Europe N.V., Westerring 17, 9700 Oudenaarde, België.

Voor vragen omtrent uw privacy kunt u contact opnemen met privacy@aboutbags.com. Gezien e-mailcommunicatie niet altijd veilig is, gelieve in uw correspondentie aan ons geen kredietkaart – of andere gevoelige informatie op te nemen.

Bijkomende informatie voor personen in de eer

Indien u zich in de EER bevindt, kan u ook